အင္ဒိုနီးရွားသုိ႔ ဆန္တင္ပုိ႔သည့္ျပသနာ ေျပလည္ၿပီးလွ်င္ MAPCO လီမိတက္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္မည္

လယ္ယာလုပ္ငန္း အထူးျပဳစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့လယ္ယာ စီးပြားအမ်ားပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္း (MAPCO) ဟာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစတင္ခ်ိန္ကတည္းက စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္မႈေတြ ရွိခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ ကုမၸဏီရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးရဲမင္းေအာင္ကေတာ့ အင္ဒုိနီးရွားကုိ ဆန္တင္ပုိ႔တဲ့ေနရာမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျပသနာေတြ ေျပလည္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခိ်န္းမွာ စာရင္းတင္ဖုိ႔ ျပန္လည္ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အခမ္းအနားတစ္ခုမွာ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ  စီးပြားေရး သတင္းေထာက္ ကုိအာကာက အဲဒီအေၾကာင္းကို ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။