ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၏ အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနအေပၚ သံုးသပ္မႈ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းေနတယ္ဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြရိွေနပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က အစိုးရအဖြဲ႔ကို စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ ေထာက္ျပေျပာဆိုေနတာေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး ၊စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကို မဇၥ်ိမသတင္းေထာက္ ေဇယ်ာေမာ္က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

ရိုက္ကူး/ တည္းျဖတ္ - ေဇယ်ာေမာ္
အင္တာဗ်ဴးအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/34993

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနအေပၚ သံုးသပ္မႈ အပိုင္း (၂)

အင္တာဗ်ဴးအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/34994