လာမည့္ အကယ္ဒမီထူးခြ်န္ဆုေပးပြဲတြင္ အကယ္ဒမီဆုအမ်ဳိးအစား အျပည့္အဝ ခ်ီးျမွင့္မည္

လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႐ုပ္႐ွင္အကယ္ဒမီထူးခြ်န္ဆုေပးပြဲတြင္ အကယ္ဒမီဆုအမ်ဳိးအစားကို အျပည့္အဝ ထူးထူးျခားျခား ခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ရန္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္႐ွင္အစည္းရုံးဥကၠ႒ ဦးဇင္ဝိုင္းက ေျပာသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/34958