ေမာ္ေတာ္ကားတင္သြင္းခြင့္မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အိမ္စီးကား ၀ယ္ယူသူေတြ အခက္အခဲျဖစ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒဟာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကုိ ၀ယ္ယူသုံးစြဲဖုိ႔ အခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းသူ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ဆုိပါတယ္။ 

 မူ၀ါဒအသစ္အရ ဘယ္ေမာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကုိသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ ညာေမာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကုိ တင္သြင္းဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ MMM ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးမင္းေမာင္ေမာင္က မဇၥ််ိမကုိ ေျပာပါတယ္။ ကုိအာကာက တင္ျပထားပါတယ္။