ဘူးပင္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း

ဘူးပင္ရဲ႕မူရင္းေဒသကေတာ့ အိႏၵယနဲ႔ အာဖရိကတုိက္ကပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ဘူးသပိတ္၊ ဘူးလည္လွ၊ ဘူးရွည္စက၊ ဘူးရွည္၊ ဘူးေရမႈတ္နဲ႔ ဘူးက်ားဆုိျပီး (၆) မ်ဳိးရွိပါတယ္။

ဘူးပင္ကေတာ့ ပူေႏြးစုိစြတ္တဲ့ရာသီဥတုကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျပီး အေအးဒဏ္ကုိလဲခံႏုိင္ပါတယ္။ ဘူးကုိ ေျမအမ်ဳိးအစားမေရြး စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ေပမယ့္ ေျမၾသဇာထက္သန္တဲ့ ႏုန္းေျမေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းပါတယ္။

ဘူးကုိ ထယ္ထုိးထြန္ေမႊျပီး လယ္ယာသီးႏွံလုိ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ေပမယ့္ စင္တင္ဥယ်ာဥ္ၿခံစုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္က အသီးႏႈန္းကုိ ပုိမုိေကာင္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘူးပင္ကုိေတာ့ တုိက္ရုိက္အေစ့ခ် စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သလုိ အပင္ေပါက္ကုိ ပ်ဳိးျပီးမွလဲ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

ပ်ဳိးခင္းမွာ ဘူးပင္ေပါက္ေလးမ်ား ပုံမွန္အရြက္ ၃ရႊက္ ၄ရႊက္ထြက္လာျပီဆုိရင္ေတာ႔ စုိက္ခင္းကုိ ေျပာင္းေရႊ႔စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘူးပင္စုိက္ေဘာင္မ်ားကုိ တစ္ေဘာင္နဲ႔တစ္ေဘာင္ကုိ ၁၀ ေပ သုိ႔မဟုတ္ ၁၅ေပျခားျပီး ေဘာင္အက်ယ္ကေတာ့ ၆ေပရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာင္ေတြကေတာ့ အျမင့္ ၈လက္မနဲ႔ အနက္ ၈ လက္မခန္႔ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဘာင္ထဲကုိ ႏြားေခ်း၊ ေျမေဆြး၊ သဲ၊ ေျမႀသဇာ စတာေတြ ထည္႔ျပီး သမေအာင္ ေရစပ္ျပီး ထည္႔ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁ဧက ကုိႏြားေခ်း ၁၀ စီးမွ အစီး၂၀၊ အမုိနီယမ္ဆာလဖိတ္ေပါင္ ၁၀၀ ၊ တီဆူပါေပါင္ ၂၅၀ ၊ ပုိတက္ေပါင္ ၈၀ ခန္႔ထည့္ေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အပင္မ်ားကုိ တပင္နဲ႔တပင္ ၃ ေပမွ ၆ ေပအထိ ခြာျပီး စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာင္မ်ားေပၚမွာ စင္ထုိးထားေပးရမွာျဖစ္ျပီး အပင္ငယ္ေလးမ်ား ႏွာေမာင္းထြက္လာရင္ေတာ့ ၀ါးကပ္ေလးမ်ား ေထာင္ေပးျပီး စင္ေပၚကုိ တင္ေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စင္ေပၚကုိ ေရာက္ရွိျပီး ၃ေပ ၄ေပခန္႔ ရွည္လာျပီဆုိရင္ ေခါင္ႏုိမ္ေပးျခင္းျဖင့္ အတက္မ်ားစြာ ထြက္လာေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ျပီး ၃လၾကာရင္ေတာ့ အသီးမ်ားကုိ ခူးဆြတ္ႏုိင္မွာလဲျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္စနစ္ေကာင္းမြန္ရင္ေတာ့ တပင္ကုိ အလုံး ၃၀ မွ ၅၀ အထိ ခူးဆြတ္ႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အသီးမ်ားကုိ အေလာေတာ္ရင္႔တဲ႔အခ်ိန္မွာ ခူးဆြတ္ျခင္းက အသီႏူန္းကုိ တုိးပြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။