ေတာင္ဒဂုံရွိ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းစာရင္းကုိ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အေနႏွင့္ ေကာက္ယူမည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္မွ SME အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား စာရင္းကုိ ေအာက္တုိဘာလမွ စတင္ေကာက္ယူဖုိ႔ရွိရာ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္သြားမည္ဟု တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆုိသည္။

စာရင္းေကာက္ယူၿပီးလွ်င္ အလားအလာရွိေသာ SME မ်ားကုိ နည္းပညာႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ေငြေၾကးကူညီရန္အတြက္ မၾကာခင္ ျပဌာန္းရန္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္ကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္သြားမည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆုိထားသည္။