အမ်ဳိးသမီးတကၠစီယာဥ္ေမာင္းရဲ႕ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လို လူေနထူထပ္ၿပီး လူေပါင္းစံုေနထိုင္ေနၾကတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ တကၠစီေမာင္းၿပီး ေန႔စဥ္ ၀င္ေငြရွာရတာဟာ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ မ်ားျပားလွတဲ့ တကၠစီယာဥ္ေတြေၾကာင့္ ခရီးသည္ရွာေဖြရာမွာ ပိုၿပီး ၀ီရိယရွိရသလို အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္မယ့္ မသမာသူခရီးသည္ေတြ မျဖစ္ဖို႔ကိုလည္း သတိထားၾကရပါတယ္။ ဒီလိုစိန္ေခၚမႈေတြကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့လက္ခံရင္ဆိုင္ေနတဲ့ ခပ္ငယ္ငယ္ အမ်ဳိးသမီးတကၠစီယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးရွိပါတယ္။ သူကေတာ့ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သူ မမိုးမိုးလြင္ပါ။ အမ်ဳိးသားေတြေတာင္ ေန႔ညမေရြးသတိထားေနၾကရတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို သူဘယ္လို လုပ္ေနသလဲ။