စာရင္းတင္ကုမၸဏီတစ္ခ်ဳိ႕ ႏႈတ္ထြက္မယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ YSX မွာ ႀကီးႀကီးမားမား မထိခုိက္ႏုိင္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွာ စတင္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္မွာ FMI၊ MTSH၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္နဲ႔ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္စတဲ့ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလိီမိတက္ ၄ ခု လည္ပတ္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးစက္ေနတာေၾကာင့္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းေတြ က်ဆင္းေနၿပီး စာရင္း၀င္ကုမၸဏီတစ္ခ်ဳိ႕ စာရင္းႏႈတ္ထြက္ဖုိ႔ စဥ္းစားတာေတြရွိေနတယ္လုိ႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ဒီလုိကိစၥေတြျဖစ္ေပၚေနေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ စာရင္းအသစ္ထပ္တင္မယ့္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီတစ္ခ်ဳိ႕ ရွိေနတာေၾကာင့္ အခုလုိ ႏႈတ္ထြက္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ စေတာ့ေစ်းကြက္အေပၚ ႀကီးမားတဲ့ သက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ထံကေန သိရပါတယ္။ ကုိအာကာက တင္ျပေပးထားပါတယ္။