ေက်ာက္သင္ပုန္းကုိ ပန္းခ်ီကားအျဖစ္ တီထြင္ဆန္းသစ္သူ မြန္လုပ္ငန္းရွင္

အခုတစ္ပတ္ရဲ႕ သူႏွင့္ သူ႔စီးပြားအစီအစဥ္မွာ မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ မုဒြန္းေက်းရြာက ကုိေအာင္မုိးခုိင္ရဲ႕ ေက်ာက္သင္ပုန္းပန္းခ်ီကားလုပ္ငန္း အေၾကာင္းကုိ တင္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ကုိေကာင္းဆက္ႏုိင္က ေျပာျပေပးထားပါတယ္။