ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ျမန္မာ့ဆန္တစ္နွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္သံုးသိန္း ဝယ္ယူမည္

ဒီႏွစ္ကစၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာကေန တစ္ႏွစ္ကို ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသိန္း ဝယ္ယူေတာ့မွာပါ။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ေကာင္းဆက္ႏုိင္က ေျပာျပသြားမွာပါ။