မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးသူ ကိုသက္ထူးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ဝါဇီရာရုပ္ရွင္ရုံတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ ဝႆန္ရုပ္ရွင္ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ျပသခြင့္ရခဲ့သည့္ "ခံဘက္အခ်င္းခ်င္း" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္အား ရိုက္ကူးသူ ကိုသက္ထူးႏွင့္ သူ၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေမးျမန္းထားပါသည္။ ကိုသက္ထူးသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအတြက္ အလြတ္တန္းဓာတ္ပံုဆရာႏွင့္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ အဆိုပါ ခံဘက္အခ်င္းခ်င္း မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္တြင္ လူမ်ားႏွင့္ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ရိုက္ကူးပံုေဖာ္ထားသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါမွတ္တမ္းဗီဒီယို ဖန္တီးသူ ကိုသူထူးမွ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး မဇၥ်ိမမွ အေမးအေျဖအား တင္ဆက္ထားပါသည္။ စီစဥ္ရိုက္ကူးသူ - ေဟာင္ဆာ(ရာမည)