အခမဲ့႐ုပ္သံလုိင္းသစ္ ၅ ခုနဲ႔ သတင္းေထာက္အလုပ္အကုိင္

အခမဲ့႐ုပ္သံလုိင္း ၅ ခုကုိ ေရွ႕ႏွစ္အတြင္း တီဗီဖန္သားျပင္ေပၚမွာ ျမင္ေတြ႕သြားရဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအပုိင္းကုိ အဓိက လုပ္ေဆာင္မယ္လုိ႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသိရၿပီး အဲဒိ ႐ုပ္သံလုိင္းအသစ္ ၅ ခုကေန အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ၆၀၀ ေလာက္ ေပးသြားမယ္လုိ႔ ကုမၸဏီတစ္ခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေျပာစကားတစ္ခ်ဳိ႕ကေန သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒိအေရ အတြက္ကေန သတင္းေထာက္ေတြအတြက္ အလုပ္ဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆုိတာေတာ့ အတိအက် မသိရေသးပါဘူး။ ေကာင္းဆက္ႏုိင္က တင္ျပထားတာကုိ ႐ႈစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။