ကားတင္သြင္းမႈကို မူ၀ါဒသစ္ခ်မွတ္ၿပီး ခြင့္ျပဳေပးသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

လက္ရွိ NLD အစုိးရလက္ထက္မွာ ရန္ကုန္လိုင္စင္နဲ႕ ကားတင္သြင္းမႈကို ရပ္တန္႔ထားပါတယ္။ ဒါကုိ လာမည့္ႏွစ္ထဲမွာ ျပန္လည္ စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔က စီစဥ္ေနပါတယ္။ ကုိအာကာက ေျပာျပထားပါတယ္။