အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အမွန္တရားမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးႏုိင္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကဗ်ာဆရာ ေျပာ

ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ဘယ္ျပႆနာမဆို အၾကမ္းဖက္ၿပီး ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတာက အကုန္မွားတယ္လို႔ပဲ ယူဆတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက စစ္ပြဲရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ ပဋိပကၡရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ အဲ့ဒါေတြကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္းတက္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုပဲ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ လိုခ်င္တယ္။