ဒဂုံအင္တာေနရွင္နယ္အုပ္စု သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္/ပုိ႔က႑သုိ႔ ဝင္ေရာက္

ဒဂုံစက္ပစၥည္းနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း-DMA ဟာ စင္ကာပူအေျခစုိက္ KINETCS နည္းပညာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုမၸဏီရဲ႕ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ KINETICS ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရဲ႕ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ MAN သယ္ယူပုိ႔ ေဆာင္ေရးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကုိ ျပည္တြင္းမွာ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ီသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္အေနနဲ႔ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ တုိးတက္လာေနတဲ့ ျပည္တြင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္ေရာက္လာတဲ့အေပၚမွာ ေမ်ွာ္လင့္တယ္လုိ႔ ဒဂုံအင္တာေနရွင္နယ္အုပ္စု-အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသူရိန္ေအာင္က မဇၥ်ိမကုိ ေျပာပါတယ္။ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ထဲအေရာက္မွာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ေတြကုိ ျပည္တြင္းမွာ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သြားဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ အသိေပးထားပါတယ္။