ေမာင္ေတာ ရဲကင္းရဲစခန္းမ်ား ေသနတ္မ်ားျဖင့္ပါ တိုက္ခိုက္ခံရ

ယေန႔ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ၃၁ ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး နံနက္ ၃ နာရီခြဲတြင္ ေနရာ ေလးေနရာ တျပိဳင္နက္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရျပီး ရပ္ကြက္ ၅ ရဲကင္းစခန္း၊ ရြာသစ္ေက ရဲကင္းစခန္းအား လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ဝင္တံတား ရဲကင္းစခန္းအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခံရျခင္း၊ နတလ ရဲကင္းမ်ားအား လာေရာက္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ယာဥ္ထိန္းရဲရံုး ႏွင့္ မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုးမ်ားအတြင္းသို႔ ဓာတ္ဆီပုလင္း ( လက္လုပ္ဗံုး) ျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/31207