ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံမဲ႔ဦးေရအမ်ားဆံုးခန္႔ ျဖစ္ေနဟု ကိုဖီအာနန္ေျပာ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ႏိုင္ငံမဲ႔ဦးေရ အမ်ားဆံုးခန္ ႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ရခုိင္အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ http://www.mizzimaburmese.com/article/31165