အရည္အေသြးျမင့္ မ်ဳိးေျမပဲ ၂၃၂ ဧကကုိ စုိက္ပ်ဳိးမည္

ဆီထြက္သီးႏွံေတြျဖစ္တဲ့ ေျမပဲ၊ ႏွမ္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ထိပ္တန္းႏုိ္င္ငံတစ္ခုမွာ ပါ၀င္ေပမယ့္ ျပည္တြင္းဆီစားသုံးဖို႕ လုံေလာက္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပဲ ျပည္ပကေန အမ်ားအျပားတင္သြင္းေနရပါတယ္။

စုိက္ဧကမ်ားျပားေပမယ့္ တစ္ဧကအထြက္ႏႈန္းဟာ သိသိသာသာနည္းပါး ေနတာဟာလည္း စားသုံးဆီကုိ ျပည္ပက တင္သြင္းေနရတဲ့ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ေျမပဲတစ္ဧကအထြက္ႏႈန္းတုိးတက္ေအာင္နဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္း ေျမပဲေတြရရွိေအာင္ အရည္အေသြးျမင့္ မ်ဳိးေျမပဲ ၂၃၂ ဧကကုိ စုိက္ပ်ဳိးသြားမယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက စီစဥ္ေနပါတယ္။ ကုိအာကာက တင္ျပထားပါတယ္။