ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံုဘုရားအနီးက အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး သပိတ္စခန္း ၄ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ယာယီရပ္ဆုိင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံုဘုရားအနီး ေၾကးသြန္းဘုရားရွိ သံဃာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ ဦးေဆာင္ပါဝင္သည့္ သပိတ္စခန္းသည္ ယေန႔ၾသဂုတ္ ၅ရက္တြင္ ၄ရက္ေျမာက္ေန႔ ညေန ၄နာရီခန္႔တြင္ ယာယီရပ္ဆုိင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ ေၾကးသြန္းဘုရားရွိသပိတ္စခန္းႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ သာသနာ၂၅၀၀ဗိမာန္တုိ႔ရွိ သပိတ္စခန္းမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၁ရက္ ညေန၃နာရီတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ မႏၲေလးရွိ သပိတ္စခန္းကိုမူ ၾသဂုတ္၅ရက္ ညပိုင္းတြင္ ဖယ္ရွားေပးရန္ စာပို႔ေသာ္လည္း ဖယ္ရွားျခင္းမရွိ၍ နံနက္ ၃နာရီခန္႔က အင္အားသံုးဖယ္ရွားခဲ့သည္။