ပင္လယ္အစြန္းက ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းၿမိဳ႕

ပင္လယ္ကမ္းစပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းၿမိဳ႕ကို ေရာက္ဖူးပါသလား...? နာမည္ႀကီးကမ္းေျခေတြမဟုတ္ေပမယ့္... လွပသန္႔ရွင္းတဲ့ သဲေသာင္ျပင္ေတြ၊ ေရလိႈင္းလံုးႀကီးေတြ...၊ ၿပီးေတာ့ ျမတ္ေမာ္တင္စြန္းေစတီ နဲ႔ စိတ္ဝင္စားစရာေနရာေတြ ...၊ တံငါရြာေတြမွာ ျမင္ေတြ႔ရမယ့္ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံေတြ ...ကို ေလ့လာႏိုင္တဲ့ Tasty Trip ရဲ႕ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းခရီးစဥ္။