ေျမပဲ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း

ေျမပဲပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ ဘရာဇီးႏိုင္ငံကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ေျမပဲကုိေတာ့ ပင္ေထာင္နဲ႔ ပင္ျဖတ္ဆုိၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။

ပင္ေထာင္ကေတာ့ အပင္ေရာ အကိုင္းတက္မ်ားပါ ေထာင္ၿပီးေတာ့ ေပါက္ေရာက္တက္ပါတယ္။ အသီးေတြကေတာ့ ပင္ေျခမွာ စုျပံဳၿပီးေတာ့ သီးတက္ၿပီးေတာ့ ေသးငယ္ၾကပါတယ္။ အခြံပါးၿပီးေတာ့ အေစ့အဆံ ျပည့္ဝၾကပါတယ္။ ပင္ျဖတ္မ်ိဳးကေတာ့ ပင္ဆီသာ ေထာင္မတ္ၿပီး အကိုင္းအခက္မ်ားက တြားသြားၾကပါတယ္။ အကိုင္းအခက္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ေျမနဲ႔ထိေနတဲ့ ေနရာတုိင္းမွာ အသီးသီးၾကပါတယ္။ သက္တမ္းကေတာ့ ၅ လကေန ၆ လအထိ ရွိၾကပါတယ္။

ေျမပဲပင္ကေတာ့ အပူပိုင္း သမရာသီဥတုကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဆီထြက္သီးႏွံ႔အျဖစ္ မိုးရာသီနဲ႔ ေဆာင္းရာသီေတြမွာ စုိက္ပ်ိဳးၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမပဲပင္ကို ကေနဒါႏုိင္ငံကေနၿပီးေတာ့ ေတာင္အေမရိကတုိက္၊ အာဂ်င္တီးနားတို႔အထိ စုိက္ပ်ိဳးၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာရွအလယ္ပိုင္း ေဒသေတြမွာလည္း ျဖစ္ထြန္းၾကပါတယ္။
ေျမပဲပင္ဟာ ငယ္စဥ္ကာလနဲ႔ အပြင့္ပြင့္ခ်ိန္ ကာလေတြမွာ ေနေရာင္ျခည္ရရွိမႈ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ တိမ္ဖံုးမႈအခ်ိန္ မ်ားလ်င္ျဖစ္ေစ အသီးျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းတက္ပါတယ္။ အထြက္ႏႈန္းလည္း ေလ်ာ့နည္းတက္ပါတယ္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင့္ေပ ၃၅၀၀ ထက္ နိမ့္တဲ့ေနရာေတြမွာ ျဖစ္ထြန္းၿပီးေတာ့ ၃၅၀၀ ထက္ ျမင့္တဲေနရာေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အပင္ျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္ေပမယ့္ အေစ့မ်ားက ေသးငယ္သြားတက္ၿပီး ဆီထြက္ႏႈန္း နည္းသြားတက္ပါတယ္။

ေျမပဲပင္ဟာ ေရမဝပ္တဲ့ သဲဆန္တဲ့ ႏႈန္းေျမမ်ားမွာ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ေျမပဲပင္စုိက္ႏိုင္မယ့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မိုးေရခ်ိန္ကေတာ့ ၃၅ လက္မကေန ၄၅ လက္မအထိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။