အမ်ဳိးသမီးဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦးရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္လမ္းညႊန္ေတြဟာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ သံတမန္အငယ္စားေတြျဖစ္သလို ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မွဴးေတြဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ကို သူတို႔ပုခံုးေပၚမွာ ထမ္းထားၾကရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးဧည့္လမ္းညႊန္ေတြဟာ ဒီလိုထမ္းထားရတဲ့အျပင္ ေရွးရိုးအစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ လူမႈ၀န္းက်င္ရဲ႕အျမင္ေတြလို စိန္ေခၚမႈေတြကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။