သံပရာပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း (၃)

ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ထားတဲ႔ သံပရာကုိင္းေတြကေတာ့ ကုိင္းကူးျပီး ၂၈ ရက္အၾကာမွာေတာ့ ကုိင္းျဖတ္ျပီး စုိက္ပ်ဳိးႏွိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေျမက်င္းမွာ စတင္စုိက္ပ်ဳိးတဲ့အခါမွာေတာ့ စုိက္က်င္းေတြကုိ အနက္ ၁ေပခြဲနဲ႔ အက်ယ္၂ ေပ ပတ္လည္ က်င္းေတြ တူးေျမက်င္ထဲကုိ သစ္ရြက္ျမက္ေျခာက္စတာေတြ ထည္႔ျပီး မီးရႈိ႔ေပးရပါမယ္။ မီးရႈိ႔ေပးျပီး ၁ပတ္အၾကာမွာေတာ့ ဓတ္ေျမၾသဇာထည့္ျပီး ေျမၾကီးနဲ႔ေရာသမေမႊျပီး စုိက္က်င္းထဲမွာ ၁ ပတ္ခန္႔ နပ္ထားျပီးမွ အပင္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ပ်ဳိးတဲ့အခါမွာလဲ ေျမကုိ သိပ္ေနေအာင္ မဖိရပါဘူး။ ေျမကုိ သိပ္ေနေအာင္ ဖိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အျမစ္ေတြ ျပတ္တက္တာေၾကာင္႔လဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ႔ အပင္ရဲ႕ ေဘးကေန တုိင္ေထာင္ျပီး အပင္ကုိ မလႈပ္ေစဖုိ႔ ႀကိဳးနဲ႕ခ်ည္ထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္က်င္းတက်င္းနဲ႔ တက်င္းကုိေတာ႔ ၈ေပခန္႔ ခြာေပးျပီး ၾတိဂံပုံစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေႏြမွာ စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရေလာင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ စုိက္ပ်ဳိးျပီး ၃ႏွစ္ေျမာက္မွသာ အသီးယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။