တားျမစ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳေသာ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးယူပိတ္သိမ္းသြားမည္

စုိးသူရ

စားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ ေဖာ္မလင္(Formalin) မ်ား၊  တားျမစ္ထားေသာဆိုးေဆး အသံုးျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးယူပိတ္သိမ္းသြားမည္ဟု အစားအေသာက္ႏွင့္   ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနခြဲ-ရန္ကုန္ ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚခင္ေစာလွက ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

"မမွန္မကန္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ပိတ္သိမ္းခံရမယ္။ အေရးယူခံရမယ္ဆိုတာ အမ်ိဳးသား အစားအေသာက္ဥပေဒ၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ၊ သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာ ဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူခံရမွာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအားလံုးကို သိေစလိုပါတယ္” ဟု ညႊန္ႀကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚခင္ေစာလွက ေျပာသည္။

ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္၊ မနက္ ၄နာရီခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သီရိမဂၤလာေစ်းရွိ ပဲေသြး၊ ပဲျပားဆိုင္မ်ားကို  ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္  စားသံုးရန္မသင့္တဲ့ Formalin ဓာတ္ပါ၀င္တဲ့ ပဲေသြး ၇၀၀၀ခန္႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး စားသံုးရန္မသင့္ေသာေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ Formalin ဓာတ္ပါ၀င္တဲ့ ပဲေသြးျပား ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားကို မေရာင္းခ်ရန္ ခံ၀န္ထိုးေစၿပီး ယခုအႀကိမ္သည္ ပညာေပးကာလျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားမွ အရည္အေသြးမေကာင္းေသာ  အစားအေသာက္မ်ားကို မေရာင္းခ်ရန္ ေျပာထားသည္ဟု FDA မွ သိရသည္။  

"အရည္အေသြးအာမခံခ်က္မရွိတဲ့အစားအေသာက္ကို ေစ်းကြက္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း ဆိုင္ေတြ ကလည္း အာမခံခ်က္ရွိမွန္း၊ မရွိမွန္း မသိတဲ့အစားအေသာက္ကို ေသခ်ာမွ၊ အာမခံခ်က္ရွိမွ ေစ်းကြက္တင္ မေရာင္းခ်ပါလို႔ ဆရာမအေနနဲ႔မွာၾကားလိုပါတယ္” ညႊန္ႀကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚခင္ေစာလွက ေျပာသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ တြင္ FDAအဖြဲ႔သည္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မေစ်းကို သြားေရာက္ၿပီး ေစ်းကြက္နမူနာ ေကာက္ယူစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေစ်းဆိုင္အမ်ားစုတြင္ မွတ္ပံုတင္ထား ျခင္းမရွိတဲ့ ေဆးဝါးမ်ားနဲ႔ မုန္႔ဖတ္၊ ပဲျပား ၊ ပဲေသြး၊ ငါးပိ ေတြမွာလည္း စားသံုးရန္မသင့္တဲ့ ဓါတုပစၥည္းေတြအသံုးျပဳထားတာကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနခြဲ-ရန္ကုန္ရံုးမွ Formalin ဓာတ္ပါ၀င္သည့္ ပဲေသြးထုတ္လုပ္သည့္ ပင္ရင္းလုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ေဖာ္မလင္သည္ ဓာတုပစၥည္းျဖစ္ျပီး ေရရွည္ခံရန္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းျဖစ္ကာ လူမ်ားစားသံုးမိပါက ခႏာကိုယ္တြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည္။