ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၃၄,၂၀၄ ဦး အမိေျမကို ျပန္လည္ဝင္ေရာက္

ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အေရအတြက္ဟာ ၃၄,၂၀၄ ဦးရွိတယ္လို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ျမဝတီနယ္စပ္ဂိတ္က ျပန္လာတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အေရအတြက္ဟာ ၃၀,၀၀၀ ဦးရွိၿပီးေတာ့ ဘုရားသံုးဆူ နယ္စပ္ဂိတ္ကေန ျပန္ဝင္လာတဲ့ သူအေရအတြက္ဟာ ၄,၂၀၄ ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ဇြန္လ၂၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ထိုင္းအစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ထဲမွာ တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ သူေတြကို ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၂,၀၀၀ ကေန ဘတ္ ၄သိန္း၊ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ထားတဲ့အတြက္ အေထာက္အထားမခိုင္လံုတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာၾကတာပါ။

ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့ အေထာက္အထားမခိုင္လံုတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ဖမ္းဆီးေနမႈကို ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ဆိုင္းငံ့ဖို႔ ထိုင္းအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။