အိမ္မက္ဆံုရာ ရာသက္ပန္ Seasons 5 စကား၀ိုင္း အပိုင္း(၂)

အိမ္မက္ဆံုရာကို ၀င္မျပိဳင္ခင္ အပြင့္လင္းဆံုးေျပာရရင္ က်ေနာ္အလုပ္ေပါင္းစံုလုပ္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္ ေျမက်င္းတူးရတယ္။ ဆိုက္ကား နင္းရတယ္။ အကုန္လုပ္ခဲ့တယ္။ - မုိးေသာက္ (Winner)