အိပ္မက္ဆံုရာ ရာသက္ပန္ Season 5 စကားဝိုင္း

အပိုင္း(၁)

အကဲျဖတ္ဒိုင္ ေတးေရးျမင့္မိုးေအာင္၊ Winner မိုးေသာက္၊ 3th Runner Up ဟိန္းေဇာ္ တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း။

"မိုးေသာက္က ဘယ္လိုလူစားမ်ိဳးလဲဆိုေတာ့ ဟန္မေဆာင္တတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ စင္ေပၚမွာေတာ့ အရမ္းဟန္ေဆာင္ေကာင္းတယ္။ သီခ်င္းဆိုရင္လည္း Mood အျပည့္နဲ႔ဆိုတာ။ အမွန္ကယ္ကေတာ့ မ်က္လံုးမွိတ္ထားတာက စာသားေမ့မွာ စိုးလို႔။"