Ooredoo Enjoy the Internet

Shop.com.mm

အမ်ဳိးသမီးအထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားေတြရဲ႕လံုျခံဳေရးအေနအထား

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းမွာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေပါင္း ၄၄၀ ၀န္းက်င္ရိွၿပီး အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားေပါင္း (၃)သိန္းခန္႔ ရွိတယ္လို႔ ActionAidအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမ်ိဳးသမီး အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္းစာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲက အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းသာမက အလုပ္သြား၊ အလုပ္ျပန္ခ်ိန္ တြင္း ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရိွဖုိ႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။