လွည္းကူး က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား ေနျပည္ေတာ္အထိ လမ္းေလ်ာက္ဆႏၵျပမည္

ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၂ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ ဖ်က္သိမ္းခဲ့တဲ့ လွည္းကူး၊ အျမန္လမ္း ၃ မိုင္ ၁ဖာလံုအနီးက က်ဴးေက်ာ္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဖ်က္သိမ္းရန္က်န္ရိွတဲ့ ကံ့ေကာ္ရြာမွ ရြာသားေတြက ေနျပည္ေတာ္အထိ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပသြားမယ္လို႔ ဒီကေန႔ ဇြန္လ ၁၅ ရက္က လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။