ပဥၥမအႀကိမ္ လူ႔အခြင့္အေရးလူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ က်င္းပေန

ပဥၥမအႀကိမ္ လူ႔အခြင့္အေရးလူ႔ဂုဏ္သိကၡာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဝဇီရာ႐ုပ္ရွင္႐ံုတြင္ ဇြန္ ၁၄ ရက္ ညေန ၆နာရီက က်င္းပခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၁၅ရက္က ေန ၁၈ရက္ထိ ျပသမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးလူ႔ဂုဏ္သိကၡာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒါ႐ိုက္တာေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ဒါရိုက္တာေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရိုက္ကူးထားတဲ႔ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ေတြ ပါ၀င္ ပသမွာျဖစ္ၿပီး ဇာတ္လမ္းတို႐ုပ္ရွင္ ၅၄ကား နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ၁၂ကား၊ စုစုေပါင္း ၆၄ကားကို ဝဇီရာ႐ုပ္ရွင္႐ံု ႏွင့္ Junction City တို႔တြင္ အခမဲ့ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာရွိတဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ရိုက္ကူး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ နံနက္ ၁၀ နာရီ၊ ၁၂ နာရီ ၄၅၊ ၃နာရီခြဲ၊ ၆ နာရီ ၁၅ ၊ ၉ နာရီ အစရိွသည္ျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ၅ ႀကိမ္ျဖင့္ ရုပ္ရွင္ေတြကို ျပသသြားမွာပါ။

ပဥၥမအႀကိမ္ လူ႔အခြင့္အေရးလူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုရာ ႏိုင္ငံတကာသံရံုးက တာ၀န္ရွိသူတခ်ိဳ႕နဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ႔သူေတြနဲ႔ စိတ္၀င္စားတဲ႔သူေတြ လာေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။

အဲ႔ဒီ႔ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို အေမရိကန္သံရံုး၊ ယူနီဆပ္၊ ဆြီဒင္သံရံုး၊ ၿဗိတိသွ်သံရံုး ကပံ့ပိုးေပးထားၿပီး MRTV၊ VOA၊ Mizzima တို႔က မီဒီယာပါတနာအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးလူ႔ဂုဏ္သိကၡာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခု ပဥၥမအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။