ဒုတိယဘ႑ာႏွစ္တြင္ မူ၀ါဒႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑ပုိမုိဖြင့္ၿဖိဳးရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေမွ်ာ္လင့္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံ့ရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာ အခ်ိန္ ၁ႏွစ္နဲ႔ ၂ လကုိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ပထမတစ္ႏွစ္ထဲမွာ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖုိ႔ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကေပမယ့္ NLD အစုိးရရဲ႕ စီးပြားေရးအရွိန္ျမွင့္တင္မႈအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက အားမလုိအားမရတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖစ္ဖုိ႔ လုိလားေနၾကၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံအပုိင္းေတြကုိပါ ဆက္လက္တုိးျမွင့္ရမယ္လုိ႔ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ ကုိအာကာနဲ႔ ကုိေကာင္းဆက္ႏုိင္တုိ႔ ေျပာျပထားတဲ့ NLD အစုိးရ ဒုတိယႏွစ္က ႏုိင္ငံ့ရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ ျမွင့္တင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းထဲမွာ ဆက္ၿပီး ႐ႈစားရမွာျဖစ္ပါတယ္