"ငါးသေလာက္ ဖမ္းဆီးရရွိမႈ ၇ ဆခန္႔ ျမင့္တက္" ျပည္ပကုိ ပုိမုိတင္ပုိ႔ႏုိင္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနတဲ့ ငါးသေလာက္ငါးက ၿပီးခဲတဲ့ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၁၀၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေရထြက္ပစၥည္း ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ ၁၀ မ်ဳိးထဲမွာ နံပါတ္ (၆) အဆင့္ရွိခဲ့တာပါ။
ဒီႏွစ္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ငါးသေလာက္ဖမ္းစီးရရွိမႈက မႏွစ္က ရရွိမႈထက္ (၆) ဆ ေလာက္ျမင့္တက္လာတာေၾကာင္ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈလည္း တိုးတက္လာတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး က ေျပာပါတယ္။

ငါးသေလာက္က ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မတုိုင္ခင္အထိ ျပည္ပတင္ပို႔မႈမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကစလို႔ တေျဖးေျဖး ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီႏွစ္ကေတာ့ ဖမ္းစီးရရွိမႈတိုးလာတာေၾကာင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈကလည္း အိမ္းနီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားနည္းတူ တင္ပို႔ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းကိုလဲ အခုလို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။