"ေရထြက္ပစၥည္းေစ်းကြက္တြင္ ပုစြန္ေမြးျမဴ ေရးက႑အေရးပါလ်က္ရွိ" သားေဖာက္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖုိ႔လုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေရထြက္ပစၥည္း ျပည္ပတင္ပို႔က႑ျမွင့္တင္ဖုိ႔ ေစ်းကြက္နဲ႔ ေစ်း ေကာင္းရရွိတဲ့ ပုစြန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရး တုိးတက္မႈကလည္း အေရးပါလ်က္ရွိပါတယ္။ ပုစြန္ကုိ သဘာ၀ကေနရရွိတာနဲ႔ ေမြးျမဴေရးအပုိင္းကေန ရရွိတာဆုိၿပီး ၂ မ်ဳိးရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငနး္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦး၀င္းႀကိဳင္ကေတာ့ သဘာ၀ကေန ပုစြန္ရရွိတာလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္၀န္းက်င္ကေနစၿပီး နည္းပါးလာၿပီး ေမြးျမဴေရးဘက္ကေန အစားထုိးဖုိ႔ ဆုိတာကလည္း အဲဒိအပုိင္းမွာ ျပသနာေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ မဇၥ်ိမသတင္းေထာက္ မထက္ထက္ေအာင္က ဆက္ၿပီး ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။