ဘရပ်ဆဲလ်၊ ဇူလိုင် ၁၂ ။ ။ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် နေတိုးစစ်အသုံးစရိတ်ကို နှစ်တိုး ထည့်ဝင်ရန...