(ဓာတ်ပုံ - အီးပီအေ)
08 September 2016
Apple ကုမ္ပဏီက ၎င်းတို့ရဲ့ iPhone နောက်ဆုံးဗာရှင်းဖြစ်တဲ့ ကြိုးမဲ့နားကြပ်နဲ့အတူ တောင်...