ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး (လယ်/ ဆည်) မှ လက်ထောက် အတွင်းဝန် ဦးမျိုးတင့်ထွန်း