Amazon.com ကို တည်ထောင်သူ ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ် (ဓာတ်ပုံ - အီးပီအေ)
Amazon.com ကို တည်ထောင်သူ၊ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်ချုပ်ဖြစ်သူ ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်ဟာ အသားတင်ပိုင...