UNFC

3 months 3 weeks ago
1 Hit

“အခုက ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ညီလာခံမွာ ခ်မွတ္ထားခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သေဘာ ထားေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ လုပ္ပါတယ္

Subscribe to UNFC