NLD

“ ယခင္က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ႀကိဳးစားႏိုင္တာထက္ အခြင့္အလမ္းနည္းလို႔ ယခုအခြင့္အလမ္းကမ်ားတဲ့အတြက္  ယခုျပည္သူလူထုအတြက္  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔...

Subscribe to NLD