Duterte

1 week 1 hour ago
1 Hit

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲတစ္ဦး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သုံးဦးႏွင့္ ရဲတာဝန္ရွိသူ ၅၀ မွ ၇၀ ၾကားတို႔ကို အစားထိုးခန္႔သြားရန္ရွိေၾကာင္း   ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျ...

Subscribe to Duterte