Shop.com.mm

Ballon d’Or

1 week 8 hours ago
23,013 Hits

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စီေရာ္နယ္ဒို၏ပုံျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းေပါက္ၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း စီေရာ္နယ္ဒိုသာ ရရွိခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားရွိခဲ့သည္။

Subscribe to Ballon d’Or