႐ိုးရာစာဟင္းေပါင္း

3 months 1 week ago
16,015 Hits

ေရာင္းခ်ရာတြင္ မိုးညႇင္းမွ မႏၱေလး၊ မႏၱေလးမွ ဘန္ေကာက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ျပီး ေဒသအစံုမွ လည္း မွာယူၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ႐ိုးရာစာဟင္းေပါင္း