႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး

1 week 5 days ago
16,182 Hits

ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၇ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ NHK သတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအမႈ စီရင္ခ်က္အေပၚ ဖိအား မျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း...

Subscribe to ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး