ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ဒက္စမြန္ တူးတူး

1 year 1 week ago
21,438 Hits

ေတာင္အာဖရိကမွ ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ဒက္စမြန္ တူးတူးက  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သုိ႔ ေပးစာတစ္ေစာင္ကို ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္မွာ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

Subscribe to ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ဒက္စမြန္ တူးတူး