ႏိုင္ငံျခားသံရုံး

5 days 10 hours ago
2,681 Hits

“အဲဒီထဲမွာ ထူးထူးျခားျခား တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ၅.၇၄ ဧက တစ္ကြက္ကို မယူႏိုင္ပဲနဲ႔ တစ္၀က္ေလာက္ ထပ္စိတ္ခ်င္တာမ်ိဳးေလး၊ နိုင္ငံငယ္ေလး ေတြ သံရုံးေတြလည္းေတာင္းဆိုလာတယ္။

Subscribe to ႏိုင္ငံျခားသံရုံး