ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌး

2 months 2 weeks ago
1 Hit

"အဓိကကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျမာက္ပိုင္း ခုနစ္ဖဲြ႔မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ KIA/KIO နဲ႔လည္း တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိတယ္။ ေနာက္ ဟုိသုံးဖြဲ႔ေပါ့ေနာ္။ AA/ TNLA / MNDAA အဲ့သုံးဖြဲ႔နဲ႕လည္း တိုက္ပြဲေတ...

Subscribe to ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌး