ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဦးစီးဌာန႐ုံး

2 months 3 weeks ago
4,078 Hits

"အစီအစဥ္က ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္စာရင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ Fix လုပ္ၿပီးသားပါ။ ဒါေတြက ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းေတြေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာက္ထပ္ အိမ္ရာေတြ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေရာင္းခ်တဲ႔အခ်ိန္က်ရင္လည္း...

Subscribe to ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဦးစီးဌာန႐ုံး