ၿဗိတိသွ်နွင့္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံ

9 months 1 week ago
4,852 Hits

ၿဗိတိသွ်နွင့္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားမွ ကမၻာစစ္မ်ားအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ားအတြက္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ဟံသာ၀တီအ၀ိုင္းနားရွိ စစ္သခ်ၤ ိဳင္းတြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ပိုင္းက က်...

Subscribe to ၿဗိတိသွ်နွင့္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံ