ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

3 months 5 days ago
1 Hit

"ပါတီအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ မူအားျဖင့္ ၀င္ၿပိဳင္မွာပါ။ က်င္းပမယ့္ ေန႔ရက္အခ်ိန္ အတိအက်သိရင္ ဘယ္ေနရာ၀င္မယ္ မ၀င္ဘူးဆိုတာေတာ့  ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်မွပဲ ဆံုးျဖတ္သြားပါမယ္"

Subscribe to ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ