ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

1 day 3 hours ago
3,267 Hits

“ရေသ့ေတာင္ရယ္။ ေမာင္ေတာရယ္။ အဲဒီနယ္ေျမေတြဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးတဲ့ နယ္ေျမေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ မဲေပးတဲ့ ကာလေတြမွာ လုံၿခံဳေရးပိုင္းကို အဓိက ထားၿပီးေပးရမယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယူဆပါတယ္။”

Subscribe to ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ