၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

2 months 3 days ago
4,948 Hits

မီးေလာင္သည့္ေနရာသို႕ မီးျငိမ္းသတ္ယာဥ္ ၈ စီး မီးသတ္ေရယာဥ္ ၂ စီးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္ ၂ စီး အျပင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ သေႏၶတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၅ ဦးႏွင့္ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄၀ ဦး တို႔ လာေရာက္ ျငိမ္းသတ္ခဲ့ ေၾ...

Subscribe to ၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္